ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
755
ปีนี้
3,306
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
10,529
ไอพี ของคุณ
3.226.76.216
-:- ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 1  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 10  

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านห้วยมะเฟือง
วันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
กิจกรรมลมหายใจเดียวกัน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ ตามประเพณี
งานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน