ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
377
เดือนที่แล้ว
573
ปีนี้
5,510
ปีที่แล้ว
779
ทั้งหมด
6,290
ไอพี ของคุณ
35.172.195.49
-:-  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปี 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
-:-  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562 ) 
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ – และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GPS / GIS เขตพื้นที่ปกปัก แปลงที่ 3
พลังผู้สูงอายุตำบลบ้านหลวง สืบสานการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการประเพณีสลากภัตร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร