laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
1,697
ปีนี้
8,867
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
44,635
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
-:- ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำระโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดที่ดินรอบแรก ครั้งที่ 2/2565 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
-:- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อายขอแจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน
การตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ 4 ก.พ. 65
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง
  คลิปกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
  โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
  อบรม ผู้สูงอายุจิตอาสา ฯ 11 พ.ย. 64

  น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
  หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

  ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน