laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebookข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
286
เดือนที่แล้ว
1,290
ปีนี้
6,004
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
13,227
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ 3 ,9,10 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  
-:- เรื่อง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต.บ้านหลวง 
-:- ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
-:- สรุปผลการดำเนิดการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ) 
-:- ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 1  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 2 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก 2563
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านห้วยมะเฟือง
วันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
กิจกรรมลมหายใจเดียวกัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน