laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
629
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
6,551
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
25,706
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส .1 ) หมู่ที่ 1 , 3,7,9, 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 9 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกกำลังกาย อุปกรณ์ภูมิปัญญาใหม่
โครงการอุ๊ยสอนหลาน
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง
กิจกรรมรวมพลังอาสาดับไฟเพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน