laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook





ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP



การร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,182
เดือนที่แล้ว
2,854
ปีนี้
22,124
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
57,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
1
โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อ 1 ก.ย.65  ร.ต.อ.นเรศ ฉุยฉาย รองนายก อบต.บ้านหลวง เป็นประธานเปิดอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day ณ วัดวัฒนาราม หมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง

02 กันยายน 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านใหม่ทรายคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง 

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกหญ้าแฝก และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดสว่างไพบูลย์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดด ตำบลบ้านหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายอำเภอแม่อายเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอแม่อาย

28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน ไข้เลือดออก ASEAN,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

อบต.บ้านหลวง ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหลวง และ โรงเรียนบ้านหลวง เดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน 2565

โคครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพrพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 มิถุนายน 2565

โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 มีนาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
04 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน ณ บ้านจัดสรร หมู่ที่ 7 โดยมีนายบุญช่วย  ขันคำ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ

13 กุมภาพันธ์ 2565

การตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ 4 ก.พ. 65,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเข้าร่วม การตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย

07 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
14 มกราคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)