laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
2,220
เดือนที่แล้ว
2,854
ปีนี้
22,162
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
57,930
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
นางธารินี ขันคำกาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางอรไพลิน ปาเลิง
ครู คศ.2


นางสาวเรณู ทะละ
ครู คศ.2


นางสุภาสิริ โพธิ
ครู คศ.1


นางสาวดรุณี บัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัชรี วงค์คำ
ครู คศ.1


นางสาวอนงค์นาฎ นันติน้อย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฐปนี สันใจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวชนัญชิดา แสนคำ
ผู้ดูแลเด็กนางฉวีวรรณ ทองขาว
ผู้ดูแลเด็กนางสาววิลาวัลย์ สันคำ
ผู้ดูแลเด็ก