laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,182
เดือนที่แล้ว
2,854
ปีนี้
22,124
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
57,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปราณี คำแสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายธนากานต์ ทองขาว
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ


นายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันฯ (ลูกจ้างประจำ)


นายณรงค์ฤทธิ์ พรมเรือง
นิติกร ปฏิบัติการ


ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปนายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิงนางสาวสุภาพร คำภีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน