laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,182
เดือนที่แล้ว
2,854
ปีนี้
22,124
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
57,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
1
ประชาสัมพันธ์ การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
03 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
08 กันยายน 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน  (Integrity and Transparency Assessment : ITA),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

04 สิงหาคม 2565

ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำระโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดที่ดินรอบแรก ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
29 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 มีนาคม 2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 มกราคม 2565

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)