laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,061
เดือนที่แล้ว
1,095
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,311
ไอพี ของคุณ
3.237.105.210


ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงาน สสส.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2563 อยต.บ้านหลวง ได้จัดประชุม ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงาน สสส. ในฐานะลูกข่าย ของ เทศบาลตำบลแม่ข่า โดยมี นายสมนึก เดชโพธิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า ชีแจงแผนการดำเนินงานของเครื่อข่าย และติดตามการดำเนินงานของลูกข่าย สสส. ของ อบต.บ้านหลวง

01 กันยายน 2563

โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลบ้านหลวง ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตำบลบ้านหลวง 

28 สิงหาคม 2563

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มสตรีตำบลบ้านหลวง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บ้านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

28 สิงหาคม 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลบ้านหลวง      ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้– และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GPS / GIS ขยายเขตพื้นที่ปกปักเพิ่มเติม แปลงที่ 1 บ้านจัดสรรหมู่ ที่ 7 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563  ขึ้น  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  ให้มีการจัดการฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ดินทั้งระบบเพื่อจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอันเป็นผืนป่าอันมีค่ายิ่งของชุมชนร่วมกัน และให้สามารถดำเนินการปกปักผืนป่าอันเป็นแหล่งฐานทรัพยากรท้องถิ่นสืบไป

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ รพ.สต. กศน. สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมอำเภอ ชมรมวิสาหกิจชุมชน สภ.แม่อาย ตชด. ฯลฯ โดยมีนายอำเภอแม่อายเป็นประธานเปิดกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยได้ถวานเทียนพรรษา และพุทธปัจจัย  ณ วัดสว่างไพบูลย์ บ้านป่าแดด ต.บ้านหลวง 

03 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อบต.บ้านหลวง ร่วมกับ อสม.บ้านหลวง รพ.สต.บ้านหลวง,บ้านจัดสรร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยมี นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านหลวง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

01 กรกฎาคม 2563

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านห้วยมะเฟือง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ร่วมกับอำเภอแม่อาย ดำเนินการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง

12 มีนาคม 2563

วันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงได้จัดกิจกรรม วันกีฬา อบต. ณ สนามกีฬา บ้านป่าแดง

01 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมลมหายใจเดียวกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้เข้าร่วมกับอำเภอแม่อาย เดินรณรงค์งดการเผาเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2563

กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ ตามประเพณี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 13 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

13 มกราคม 2563

งานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านป่าแดง โดยมี

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดงาน
10 มกราคม 2563

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย

13 ตุลาคม 2562

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ – และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GPS / GIS เขตพื้นที่ปกปัก แปลงที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

27 กรกฎาคม 2562

พลังผู้สูงอายุตำบลบ้านหลวง สืบสานการพัฒนาท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
10 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)