laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,467
ปีนี้
11,034
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
30,189
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศน์ภูมิศาสตร์ GPS/GIS เขตพื้นที่ปกปัก แปลงที่ 4 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 6 

23 สิงหาคม 2564

โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
31 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกกำลังกาย อุปกรณ์ภูมิปัญญาใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
22 มีนาคม 2564

โครงการอุ๊ยสอนหลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 มีนาคม 2564

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
11 มีนาคม 2564

กิจกรรมรวมพลังอาสาดับไฟเพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2564 อำเภอแม่อาย ได้ดำเนินกิจกรรมรวมพลังอาสาดับไฟเพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอแม่อาย 

09 มีนาคม 2564

โครงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 อบต.บ้านหลวง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2564 โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านหลวง ผู้แทน นายอำเภอแม่อาย เป็นประธาน 

02 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 อบต.บ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหลวง ในหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน กับบุคลิกภาพในการพูดในที่ชุมชน โดยวิทยากรจากศาลจังหวัดฝาง ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหลวง ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหลวง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านหลวง และบ้านป่าก้อ เข้าร่วมโครงการ

24 พฤศจิกายน 2563

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงาน สสส.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2563 อยต.บ้านหลวง ได้จัดประชุม ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงาน สสส. ในฐานะลูกข่าย ของ เทศบาลตำบลแม่ข่า โดยมี นายสมนึก เดชโพธิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า ชีแจงแผนการดำเนินงานของเครื่อข่าย และติดตามการดำเนินงานของลูกข่าย สสส. ของ อบต.บ้านหลวง

01 กันยายน 2563

โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลบ้านหลวง ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตำบลบ้านหลวง 

28 สิงหาคม 2563

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มสตรีตำบลบ้านหลวง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บ้านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

28 สิงหาคม 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลบ้านหลวง      ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้– และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GPS / GIS ขยายเขตพื้นที่ปกปักเพิ่มเติม แปลงที่ 1 บ้านจัดสรรหมู่ ที่ 7 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563  ขึ้น  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  ให้มีการจัดการฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ดินทั้งระบบเพื่อจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอันเป็นผืนป่าอันมีค่ายิ่งของชุมชนร่วมกัน และให้สามารถดำเนินการปกปักผืนป่าอันเป็นแหล่งฐานทรัพยากรท้องถิ่นสืบไป

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ รพ.สต. กศน. สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมอำเภอ ชมรมวิสาหกิจชุมชน สภ.แม่อาย ตชด. ฯลฯ โดยมีนายอำเภอแม่อายเป็นประธานเปิดกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านหลวง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยได้ถวานเทียนพรรษา และพุทธปัจจัย  ณ วัดสว่างไพบูลย์ บ้านป่าแดด ต.บ้านหลวง 

03 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อบต.บ้านหลวง ร่วมกับ อสม.บ้านหลวง รพ.สต.บ้านหลวง,บ้านจัดสรร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยมี นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านหลวง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

01 กรกฎาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)