laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,467
ปีนี้
11,034
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
30,189
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204นายธวัช บุญทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นางสายฝน บัวแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นางอำพร แซ่ตั้ง
ส.อบต.บ้านหลวง


- ว่าง -
ส.อบต.บ้านหลวง


นายจะบา จะอื่อ
ส.อบต.บ้านหลวง


นางจุรีย์วรรณ์ พรหมเสน
ส.อบต.บ้านหลวง


นายเหรียญ วงค์เคา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายสยาม สุยาติ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายเจริญ เปลี่ยนทรัพย์
ส.อบต.บ้านหลวง


นางบัวจันทร์ สิงห์อังกุระ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายตาล ชัยเทพ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายพจน์ สุขา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายรัชพล ขาวฟอง
ส.อบต.บ้านหลวง


- ว่าง -
ส.อบต.บ้านหลวง


นายณรงค์ กันธา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายมงคลรัตน์ ขัดทา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายลายี จะเสือ
ส.อบต.บ้านหลวง