laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
165
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
2,499
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,654
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220นายธวัช บุญทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นางสายฝน บัวแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นางอำพร แซ่ตั้ง
ส.อบต.บ้านหลวง


นายพรมมิน ฟองแก้ว
ส.อบต.บ้านหลวง


นายจะบา จะอื่อ
ส.อบต.บ้านหลวง


นางจุรีย์วรรณ์ พรหมเสน
ส.อบต.บ้านหลวง


นายเหรียญ วงค์เคา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายสยาม สุยาติ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายเจริญ เปลี่ยนทรัพย์
ส.อบต.บ้านหลวง


นางบัวจันทร์ สิงห์อังกุระ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายตาล ชัยเทพ
ส.อบต.บ้านหลวง


นายพจน์ สุขา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายรัชพล ขาวฟอง
ส.อบต.บ้านหลวง


นายสำเริง ไคร้โม่ง
ส.อบต.บ้านหลวง


นายณรงค์ กันธา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายมงคลรัตน์ ขัดทา
ส.อบต.บ้านหลวง


นายลายี จะเสือ
ส.อบต.บ้านหลวง