ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
503
เดือนที่แล้ว
547
ปีนี้
1,050
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
8,273
ไอพี ของคุณ
3.233.215.231
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

 

ชุมชนเกษตรมุ่งสู่อาเซียน  แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

 

๑. พัฒนาการเกษตรในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ การตลาดและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

๒. ส่งเสริมชุมชนให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

๓. ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

๔. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์กร