ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
167
เดือนที่แล้ว
94
ปีนี้
386
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
387
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

 

ชุมชนเกษตรมุ่งสู่อาเซียน  แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

 

๑. พัฒนาการเกษตรในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ การตลาดและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

๒. ส่งเสริมชุมชนให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

๓. ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

๔. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์กร