laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
228
เดือนที่แล้ว
1,934
ปีนี้
11,504
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
47,272
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
ลำดับรายการวันที่
21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)17 มี.ค. 2563
22หนังสือมอบอำนาจหัวหน้าสำนักปลัดอบต.ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มี.ค. 2563
23คำสั่งมอบหมายงานของหัวหน้าสำนักปลัดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน10 มี.ค. 2563
24ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ธค 6213 ก.พ. 2563
25ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 256413 ธ.ค. 2562
26ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล4 มิ.ย. 2562
27คำสั่งมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล4 มิ.ย. 2562
28ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทางานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2559
29คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล21 มี.ค. 2559
30คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง21 มี.ค. 2559
31ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ30 ธ.ค. 2558

|<<<12