laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
1,858
ปีนี้
13,648
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
49,416
ไอพี ของคุณ
3.236.244.122
ลำดับรายการวันที่
21ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256013 พ.ย. 2561
22ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 252613 พ.ย. 2561
23ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 255913 พ.ย. 2561
24ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 255913 พ.ย. 2561

|<<<12