laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,151
เดือนที่แล้ว
1,365
ปีนี้
10,629
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
17,852
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564)30 ก.ย. 2563
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)17 มี.ค. 2563
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทางานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2559
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ30 ธ.ค. 2558

1