laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,467
ปีนี้
11,034
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
30,189
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204
ลำดับรายการวันที่
1การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25638 ก.พ. 2564
2การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25638 ก.พ. 2564
3การบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25632 ธ.ค. 2563
4การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
5การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
6การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 เมื่ีอวันที่ 25 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
7การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 256314 ส.ค. 2563
8การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 256314 ส.ค. 2563
9บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ 639 เม.ย. 2563
10การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 ก.พ. 2563
11การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562
12การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562
13การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25626 ธ.ค. 2562
14การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4ประจำปี 2562 26 พ.ย. 2562
15การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 20 ก.ย. 2562
16การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 20 ก.ย. 2562
17การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 20 ก.ย. 2562
18การนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 256220 ก.ย. 2562
19การนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 256216 ก.ย. 2562
20การขยายเวลาการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 256210 ก.ย. 2562

12  >> >|