laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
1,697
ปีนี้
8,867
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
44,635
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
ลำดับรายการวันที่
1การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
2การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
3การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 256416 ก.ย. 2564
4การบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 256416 ก.ย. 2564
5การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 256413 ส.ค. 2564
6การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25641 เม.ย. 2564
7การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25638 ก.พ. 2564
8การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25638 ก.พ. 2564
9การบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25632 ธ.ค. 2563
10การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
11การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
12การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 เมื่ีอวันที่ 25 สิงหาคม 256328 ก.ย. 2563
13การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 256314 ส.ค. 2563
14การบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 256314 ส.ค. 2563
15บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ 639 เม.ย. 2563
16การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 ก.พ. 2563
17การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562
18การบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562
19การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25626 ธ.ค. 2562
20การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4ประจำปี 2562 26 พ.ย. 2562

123  >> >|