ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
137
เดือนที่แล้ว
239
ปีนี้
137
ปีที่แล้ว
779
ทั้งหมด
917
ไอพี ของคุณ
54.146.206.127
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25 ก.ย. 2561
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ25 ก.ย. 2561
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.ย. 2561
4การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
5การแจ้งถมดิน25 ก.ย. 2561
6การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
7การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
8การแจ้งขุดดิน25 ก.ย. 2561
9การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
10การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
11การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร25 ก.ย. 2561
12การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2125 ก.ย. 2561
13การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร25 ก.ย. 2561
14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์25 ก.ย. 2561
15การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน25 ก.ย. 2561
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป25 ก.ย. 2561
17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล25 ก.ย. 2561
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ25 ก.ย. 2561
20การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ25 ก.ย. 2561

12  >> >|