laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
165
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
2,499
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,654
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25 ก.ย. 2561
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ25 ก.ย. 2561
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.ย. 2561
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน25 ก.ย. 2561
5การรับชำระภาษีป้าย25 ก.ย. 2561
6การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
7การแจ้งถมดิน25 ก.ย. 2561
8การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
9การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
10การแจ้งขุดดิน25 ก.ย. 2561
11การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ25 ก.ย. 2561
12การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร25 ก.ย. 2561
14การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2125 ก.ย. 2561
15การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร25 ก.ย. 2561
16การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์25 ก.ย. 2561
17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน25 ก.ย. 2561
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป25 ก.ย. 2561
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ25 ก.ย. 2561
20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล25 ก.ย. 2561

12  >> >|