laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,182
เดือนที่แล้ว
2,854
ปีนี้
22,124
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
57,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
-:- ประชาสัมพันธ์ การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
-:- ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำระโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดที่ดินรอบแรก ครั้งที่ 2/2565 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2565 

โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน ไข้เลือดออก ASEAN
โคครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพrพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน