laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,467
ปีนี้
11,034
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
30,189
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 25632 ส.ค. 2564
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 256429 มี.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 256329 มี.ค. 2564
4แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)10 มิ.ย. 2563
5บัญชีจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25622 ต.ค. 2561
6แผนดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622 ต.ค. 2561
7ประกาศใช้แผนแฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี27 ก.ย. 2560
8แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ปี 25601 ต.ค. 2559

1