laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
775
เดือนที่แล้ว
1,247
ปีนี้
4,356
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
23,511
ไอพี ของคุณ
3.235.41.241
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนมีนาคม 25645 เม.ย. 2564
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 25648 มี.ค. 2564
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนมกราคม 25645 ก.พ. 2564
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนธันวาคม 256314 ม.ค. 2564
5รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25638 ม.ค. 2564
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 256314 ธ.ค. 2563
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ เดือนตุลาคม 25636 พ.ย. 2563
8ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)19 ต.ค. 2563
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 256319 ต.ค. 2563
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ต.ค. 2563
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 256316 ก.ย. 2563
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 256318 ส.ค. 2563
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25627 ส.ค. 2562
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 25625 ก.ค. 2562
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256210 มิ.ย. 2562
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256224 พ.ค. 2562
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256210 เม.ย. 2562
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256212 มี.ค. 2562
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256211 ก.พ. 2562
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256122 ม.ค. 2562

12  >> >|