laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
929
เดือนที่แล้ว
1,181
ปีนี้
929
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
20,084
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)19 ต.ค. 2563
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 256319 ต.ค. 2563
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ต.ค. 2563
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 256316 ก.ย. 2563
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 256318 ส.ค. 2563
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25627 ส.ค. 2562
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 25625 ก.ค. 2562
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256210 มิ.ย. 2562
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256224 พ.ค. 2562
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256210 เม.ย. 2562
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256212 มี.ค. 2562
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256211 ก.พ. 2562
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256122 ม.ค. 2562
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256117 ธ.ค. 2561
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลางของ อบต.บ้านหลวง ประจำปี 256212 ธ.ค. 2561
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256116 พ.ย. 2561
17ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน30 ต.ค. 2561
18ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย22 ต.ค. 2561
19สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 256112 ต.ค. 2561

1