laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebookข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,088
ปีนี้
8,113
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
15,336
ไอพี ของคุณ
3.234.250.24
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ5 พ.ย. 2561
2มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 พ.ย. 2561
3มาตรการป้องกันการรับสินบน5 พ.ย. 2561
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต5 พ.ย. 2561
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 พ.ย. 2561
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม5 พ.ย. 2561
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 มิ.ย. 2561

1