ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
142
เดือนที่แล้ว
321
ปีนี้
682
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
683
ไอพี ของคุณ
3.80.85.76
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัดนายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอภิชาต ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการนายธนากานต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงานนายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายวิเชียร อินต๊ะจักร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายนิยม มิตรขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปนายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิงนางสาวศิรินาถ ปาปัดถา
คนงานทั่วไป