ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
433
เดือนที่แล้ว
728
ปีนี้
4,393
ปีที่แล้ว
779
ทั้งหมด
5,173
ไอพี ของคุณ
3.226.243.130
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัดนายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายธนากานต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงานนายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายนิยม มิตรขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปนายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิงนางสาวศิรินาถ ปาปัดถา
คนงานทั่วไป