laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
1,512
ปีนี้
15,424
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
34,579
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวปราณี คำแสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายธนากานต์ ทองขาว
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ


นายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันฯ (ลูกจ้างประจำ)


นายนิยม มิตรขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุภาพร คำภีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ฤทธิ์ พรมเรือง
นิติกรปฏิบัติการ


นางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปนายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิง