laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebookข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,088
ปีนี้
8,113
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
15,336
ไอพี ของคุณ
3.234.250.24
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัดนายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายธนากานต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงานนายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิยม มิตรขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุภาพร คำภีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ฤทธิ์ พรมเรือง
นิติกรปฏิบัติการ


นางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไปนายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิงนายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิงนายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิง