ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
44
เดือนที่แล้ว
68
ปีนี้
169
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
170
ไอพี ของคุณ
54.196.26.1
นายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายอภิชาต ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายธนากานต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิเชียร อินต๊ะจักร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งทิวา สักเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิยม มิตรขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางพิมพ์พรรณ ขันคำกาศ
ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป


นายสุชาติ พรมปุ๊ด
พนักงานขับรถยนต์


นายวีรพันธ์ ยองจา
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายประสิทธิ์ พัฒนผล
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)


นายการณ์ นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)


นายพงศธร นวลแก้ว
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติชัย แสะแคะ
พนักงานดับเพลิง


นางสาวศิรินาถ ปาปัดถา
คนงานทั่วไป