laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,061
เดือนที่แล้ว
1,095
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,311
ไอพี ของคุณ
3.237.105.210
นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวลภาภัทร ลายเฮือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางกัลป์ยกร วังจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางศริยา ฟองทา
นักวิชาการเงินและบัญชีนางเสาวนีย์ โนจา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุนายนรภัทร เยชอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวทิพวรรณ์ แก้วหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี