laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
146
เดือนที่แล้ว
1,273
ปีนี้
10,897
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
18,120
ไอพี ของคุณ
75.101.243.64
นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวลภาภัทร ลายเฮือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางกัลป์ยกร วังจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางศริยา ฟองทา
นักวิชาการเงินและบัญชีนางเสาวนีย์ โนจา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุนายนรภัทร เยชอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวทิพวรรณ์ แก้วหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี