ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
167
เดือนที่แล้ว
94
ปีนี้
386
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
387
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
นางธารินี ขันคำกาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


นาง ภรณ์ธนา คำทา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวดรุณี บัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเรณู ทะละ
ครู คศ.2


นางทิพย์วรรณ์ เปลี่ยนทรัพย์
ครู คศ.2


นางสุภาสิริ โพธิ
ครู คศ.1


นางสาวพัชรี วงค์คำ
ครู คศ.1


นางสาวอนงค์นาฎ นันติน้อย
ผู้ดูแลเด็ก


นางวีนัส ต่อมคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฐปนี สันใจ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชนัญชิดา แสนคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางฉวีวรรณ ทองขาว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิลาวัลย์ สันคำ
ผู้ดูแลเด็ก