ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-106050
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
170
เดือนที่แล้ว
605
ปีนี้
1,910
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
9,133
ไอพี ของคุณ
3.83.188.254
นางธารินี ขันคำกาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนาง ภรณ์ธนา คำทา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวดรุณี บัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวเรณู ทะละ
ครู คศ.2นางทิพย์วรรณ์ เปลี่ยนทรัพย์
ครู คศ.2นางสุภาสิริ โพธิ
ครู คศ.1นางสาวพัชรี วงค์คำ
ครู คศ.1นางสาวอนงค์นาฎ นันติน้อย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฐปนี สันใจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวชนัญชิดา แสนคำ
ผู้ดูแลเด็กนางฉวีวรรณ ทองขาว
ผู้ดูแลเด็กนางสาววิลาวัลย์ สันคำ
ผู้ดูแลเด็ก