laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
1,697
ปีนี้
8,867
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
44,635
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
1
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำระโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดที่ดินรอบแรก ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 พฤษภาคม 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
31 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
29 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 มีนาคม 2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อายขอแจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อายขอแจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณหมูที่ 3 ตำบลสันต้นหมื้อ ถึงตำบลบ้านหลวง เพื่อปฏิบัติงานลิดรอนกิ่งไม้

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 มกราคม 2565

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ภ.ป.1 ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (139 รายการ)