laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
146
เดือนที่แล้ว
1,273
ปีนี้
10,897
ปีที่แล้ว
6,443
ทั้งหมด
18,120
ไอพี ของคุณ
75.101.243.64


ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( ภ.ด.ส.3 ) หมู่ที่ 1,3,7,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

20 ตุลาคม 2563

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ 3 ,9,10,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต.บ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/9m5uvh

 

22 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนิดการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
17 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
24 เมษายน 2563

ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
13 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
13 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
13 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)