laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
165
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
2,499
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,654
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส .1 ) หมู่ที่ 1 , 3,7,9,,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
18 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
29 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( ภ.ด.ส.3 ) หมู่ที่ 1,3,7,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

20 ตุลาคม 2563

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
30 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
31 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)